ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

10.05.2019

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ համար  էներգաբլոկի շահագործման անվտանգութունը հանդիսանում է բարձրագույն գերակայություն.  ընկե­րության գործու­նեության ղեկավարման հիմնարար սկզբունքն այն է, որ ՀԱԷԿ-ի շահա­գործման անվտանգութան ապահովման հարցերում ոչ մի պատճառով փոխզի­ջում լինել չի կարող:

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲԸ ղեկավարության հայտարարագիրը շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում անվտանգության բնագավառում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ

 

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան’’ ՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը անվտանգության և որակի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ

 

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան’’ ՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը անվտանգության կուլտուրայի բնագավառում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ

 

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը ճառագայթումային անվտանգության բնագավառում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ

 

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը ֆիզիկական անվտանգության բնագավառում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ

 

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը աշխատանքի պաշտպանության ոլորտում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ

 

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը բնապահպանության ոլորտում իրականացվող քաղաքականության վերաբերյալ

 

 “Հայկական ատոմային էլեկտրակայան” ՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը կադրային քաղաքականության վերաբերյալ

 

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան’’ ՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը հասարակությանը տեղեկություն տրամադրելու քաղաքականության վերաբերյալ

 

Հայկական ատոմային էլեկտրակայան’’ ՓԲԸ-ի ղեկավարության հայտարարագիրը ալկոհոլի և թմրանյութերի օգտագործման նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի քաղաքականության վերաբերյալ