Հայտարարություն

17.04.2024

Հայտարարություն

ՀԱԷԿ-ում առկա թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով պարբերաբար կազմակերպվում են մրցույթներ` համապատասխան թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում և ինքնակենսագրական, որտեղ անհրաժեշտ է նշել տվյալ հաստիքի համար ունեցած աշխատանքային փորձի, գիտելիքների և հմտությունների մասին տեղեկություն։
Դիմումների ներկայացման և մրցույթի անցկացման վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն, որին կարող եք հետևել մեր կայքում։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝

 1. Իրավաբանական բաժնում՝ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն․ 

Ներքոթվարկյալ պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել anpp@anpp.am էլեկտրոնային հասցեին

• Պայմանագրերի գծով առաջատար մասնագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, աշխատանքային փորձ իրավաբանության ոլորտում, համակարգչային ծրագրերի իմացություն` MS Office, Internet, իրավական տերմինաբանության վարժ տիրապետում, պատասխանատվության և կարգապահության զգացում, ճշտապահություն, հաղորդակցման հմտություններ, թիմային աշխատանքի և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն, հայերեն լեզվի վարժ իմացություն, օտար լեզուների տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն։

Տեղեկություններ աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմի  և աշխատավարձի վերաբերյալ

- աշխատանքային ժամերը՝ ժամը 08։30-ից մինչև ժամը 16։30,

- ընդմիջման ժամանակը՝ ժամը 12։30-ից մինչև ժամը 13։18,

- աշխատանքի վարձատրության չափը՝ 150 000 ՀՀ դրամ,

- սահմանված փորձաշրջանն  անցնելուց հետո՝ 403 000 ՀՀ դրամ։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2024 թվականի ապրիլի 17-ից մայիսի 16-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2024 թվականի մայիսի 17-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Կադրերի բաժնում։

2. ՀԱԷԿ-ի Վարչատնտեսական բաժնի հարակից տարածքների կանաչապատման խմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթի հայտարարություն․ 

Ներքոթվարկյալ պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) ու մասնագիտական կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակի պատճենը կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել anpp@anpp.am  էլեկտրոնային հասցեին.

Կանաչապատող՝ 1 հաստիք․

 աշխատատեղին ներկայացվող որակավորման պահանջները՝

 - միջնակարգ կրթություն, այգեգործական և հողամշակման աշխատանքների կատարման կարողունակություններ,

  աշխատանքային պարտականությունները՝

 ծառերի և բույսերի տնկում, ոռոգում, փխրեցում, ձևավորում, խնամք, ծառերի սպիտակեցում  և թունաքիմիկատներով սրսկում, սիզամարգերի հնձում, թափված տերևներից և չորուկներից   տարածքի մաքրում։

- աշխատանքի վարձատրության չափը գործատուի կողմից սահմանված փորձաշրջանի ժամանակահատվածում ( 3 ամիս)՝ 104 000 ՀՀ դրամ,

- սահմանված փորձաշրջանն անցնելուց հետո՝ 115 000 ՀՀ դրամ,

անհրաժեշտ անձնական և գործնական որակները

 -  պատասխանատվություն, արագաշարժություն, աշխատասիրություն, կատարողական կար-գապահություն, բարեխղճություն,  բարեկիրթ շփվելու ունակություններ։ 

Տեղեկություններ աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմի  վերաբերյալ

- աշխատանքային ժամերը՝ ժամը 08։30-ից մինչև ժամը 16։30,

- ընդմիջման ժամանակը՝ ժամը 12։30-ից մինչև ժամը 13։18։

Մրցույթին  մասնակցելու  համար  դիմումներն ընդունվում են 2024 թվականի  ապրիլի 16-ից մինչև ապրիլի 18-ը ներառյալ։

Մրցույթը կանցկացվի 2024 թվականի ապրիլի 19-ին, ժամը՝ 10:00-ին «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Կադրերի բաժնում։

***

Դիմումներ ներկայացրած անձիք ներկայանան ՝՝ՀԱԷԿ՝՝ ՓԲԸ կադրերի բաժին անձը հաստատող փաստաթղթով:

Նշված աշխատատեղերի համալրման համար  հայտարարված մրցույթին մասնակցելու ցանկություն հայտնող անձիք իրենց մասնագիտական տվյալները ներկայացնող փաստաթղթերը՝ հայտարարագրում նշված ժամկետում կարող են ուղարկել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  պաշտոնական հասցեին anpp@anpp.am նշելով «Կադրերի բաժին՝ Թափուր աշխատատեղերի համալրման համար»: Հարցերի դեպքում զանգահարել կապի օպերատորի (+374 10) 73 98 30 հեռախոսահամարին, նշելով Կադրերի բաժին միացնելու ներքին 32-55 հեռախոսահամարը:

***

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԸ  ԱՆՎՏԱՆԳ  ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼՈՒ և ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ   ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ   ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ  ՀԵՏևՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԵՏ՝

  • ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
  • ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ  ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ  ՖԻԶԻԿԱ
  • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
  • ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ՄԵԽԱՆԻԿՆԵՐ

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ և ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԱՑՈՂՆԵՐԸ  ԿԱՐՈՂ  ԵՆ  ԴԻՄԵԼ  ՀԱԷԿ-ի ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ   և/կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  ՀԵՏևՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ՝

              010 – 73 – 98 – 30  / ՀԱԷԿ-ի կապի ծառայություն /  և ԽՆԴՐԵԼ ՄԻԱՑՆԵԼ  ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ  (33 - 57)   կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  (30 - 49):

***

՛՛ՀԱԷԿ՛՛ ՓԲԸ կադրային բանկի համալրման համար պահանջվող մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկ