Հայտարարություն

25.09.2023

Հայտարարություն

ՀԱԷԿ-ում առկա թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով պարբերաբար կազմակերպվում են մրցույթներ` համապատասխան թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում և ինքնակենսագրական, որտեղ անհրաժեշտ է նշել տվյալ հաստիքի համար ունեցած աշխատանքային փորձի, գիտելիքների և հմտությունների մասին տեղեկություն։
Դիմումների ներկայացման և մրցույթի անցկացման վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն, որին կարող եք հետևել մեր կայքում։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝

1. Ավտոտրանսպորտային տնտեսությունում՝ ավտոբուսի վարորդի թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն․ 

Թափուր պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց դիմումները, մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Ավտոբուսի վարորդի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- վարորդական իրավունքում D կետի առկայությամբ, առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ, Երևան քաղաքի Ավան, Նոր Նորք, Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների բնակիչ,  հաղորդակցման ունակություններ, կարգապահություն և պարտաճանաչություն (թվով 2 հաստիք)․

- վարորդական իրավունքում D կետի առկայությամբ, առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ, Արմավիրի մարզի կամ հարակից մարզերի բնակիչ,  հաղորդակցման ունակություններ, կարգապահություն և պարտաճանաչություն․ (թվով 1 հաստիք)։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 9-ը ներառյալ։

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ժամը՝ 10:00-ին։ 

2. Կադրերի բաժնում՝ կադրերի գծով տեսուչի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն․

Վերոնշյալ պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց դիմումներն, մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճեները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

•Կադրերի գծով տեսուչի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն կրթություն, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, գրագետ արտահայտել սեփական մտքերը և հստակ ձևակերպել դրանք, իրականացնել կադրային գործավարություն, կադրային փաստաթղթերի ձևակերպման և անձնական գործերի վարման պահանջների տիրապետում, ժամանակակից տեխնիկական միջոցների և համակարգչի հետ աշխատելու ունակություններ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն, անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ից 29-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

3. Գնումների և մատակարարման ծառայության Գնումների ընթացակարգերի բաժնում՝ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն․

Թափուր պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց դիմումներն, մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Գնումների ընթացակարգերի բաժնի գնումների մասնագետ համակարգողի թվով 2 հաստիքը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

բարձրագույն կրթություն և գնումների համակարգողի որակավորում, առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ տվյալ ոլորտում, ունենա համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, լավ տիրապետի հայերեն, ռուսերեն լեզուներին, անգլերեն լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն։

Հիմնական պարտականություններն են՝

  • ապահովվել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ գնման ընթացակարգի և դրան առընչվող փաստաթղթերի համապատասխանությունը, տալ եզրակացություններ՝ գնումների շրջանակներում պատվիրատուի հաստատած փաստաթղթերի վերաբերյալ,
  • կազմակերպել և համակարգել պատվիրատուի գնումների գործընթացի կազմակերպման աշխատանքները,
  • իրականացնել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի լիազորությունները,

կազմել տվյալ գնման ընթացակարգի պայմանագիրը և արձանագրությունը, ներկայացնել պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանը։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հոկտեմբերի 3-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի հոկտեմբերի 4-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

4. Կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամասում թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն․ 

Ներքոթվարկյալ պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց դիմումները, մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Եռակցման տեղամասի II կարգի ճարտարագետի և

• Պլանանախազգուշական վերանորոգումների խմբի I կարգի ճարտարագետի պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, տվյալ ոլորտի աշխատանքային փորձի առկայություն, համակարգչային ծրագրերի իմացություն` MS Office, Excel, փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն, վերանորոգվող սարքավորումների առանձնահատկությունների, տեխնիկական բնութագրերի և նշանակության վերաբերյալ գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն, ռուսերեն լեզվի տիրապետում․

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի սեպտեմբերի 18-ից հոկտեմբերի  5-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի հոկտեմբերի 6-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

5. Շինարարության բաժնում թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն․

Ներքոթվարկյալ թափուր պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

Ճարտարագետի թվով 2 թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, շինարարական բնագավառում աշխատանքային փորձը և գիտելիքները  կդիտվի որպես առավելություն, ռուսերեն լեզվի իմացություն։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ից 28-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի սեպտեմբերի 29-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

***

Դիմումներ ներկայացրած անձիք ներկայանան ՝՝ՀԱԷԿ՝՝ ՓԲԸ կադրերի բաժին անձը հաստատող փաստաթղթով:

Նշված աշխատատեղերի համալրման համար  հայտարարված մրցույթին մասնակցելու ցանկություն հայտնող անձիք իրենց մասնագիտական տվյալները ներկայացնող փաստաթղթերը՝ հայտարարագրում նշված ժամկետում կարող են ուղարկել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  պաշտոնական հասցեին anpp@anpp.am նշելով «Կադրերի բաժին՝ Թափուր աշխատատեղերի համալրման համար»: Հարցերի դեպքում զանգահարել կապի օպերատորի (+374 10) 73 98 30 հեռախոսահամարին, նշելով Կադրերի բաժին միացնելու ներքին 32-55 հեռախոսահամարը:

***

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԸ  ԱՆՎՏԱՆԳ  ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼՈՒ և ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ   ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ   ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ  ՀԵՏևՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԵՏ՝

  • ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
  • ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ  ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ  ՖԻԶԻԿԱ
  • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
  • ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ՄԵԽԱՆԻԿՆԵՐ

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ և ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԱՑՈՂՆԵՐԸ  ԿԱՐՈՂ  ԵՆ  ԴԻՄԵԼ  ՀԱԷԿ-ի ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ   և/կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  ՀԵՏևՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ՝

              010 – 73 – 98 – 30  / ՀԱԷԿ-ի կապի ծառայություն /  և ԽՆԴՐԵԼ ՄԻԱՑՆԵԼ  ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ  (33 - 57)   կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  (30 - 49):

***

՛՛ՀԱԷԿ՛՛ ՓԲԸ կադրային բանկի համալրման համար պահանջվող մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկ