Հայտարարություն

17.11.2022

Հայտարարություն

ՀԱԷԿ-ում առկա թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով պարբերաբար կազմակերպվում են մրցույթներ` համապատասխան թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում եւ ինքնակենսագրական, որտեղ անհրաժեշտ է նշել տվյալ հաստիքի համար ունեցած աշխատանքային փորձի, գիտելիքների և հմտությունների մասին տեղեկություն։
Դիմումների ներկայացման և մրցույթի անցկացման վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն, որին կարող եք հետևել մեր կայքում։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝

1. Կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամասում թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն․

Ներքոթվարկյալ պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Ռեակտորային արտադրամասի խողովակների, փականների և անոթների նորոգման տեղամասի նորոգող-փականագործի թվով 2 հաստիք,

• Տուրբինային արտադրամասի պտտվող մեխանիզմների նորոգման տեղամասի նորոգող-փականագործի թվով 2 հաստիք,

• Տուրբինային արտադրամասի հիդրոկառույցների նորոգման տեղամասի նորոգող-փականագործի թվով 1 հաստիք,

• Օդափոխության սարքավորումների էներգետիկ սարքավորումների շահագործման և նորոգման տեղամասի նորոգող-փականագործի թվով                          1 հաստիք․

Վերոնշյալ պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- միջնակարգ կրթություն (մասնագիտական կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն), վերանորոգվող սարքավորումների առանձնահատկությունների, տեխնիկական բնութագրերի և նշանակության վերաբերյալ գիտելիքներ, ջերմամեխանիկական սարքավորումների վերանորոգման, հավաքման, ապամոնտաժման, տեղադրման մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ, հիմնական անսարքությունների տեսակների իմացություն, ատոմակայանների տեխնոլոգիական սարքավորումների վերանորոգման առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ, ռուսերեն լեզվի տիրապետում․

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի նոյեմբերի 16ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 28-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

***

2. Ջերմային ավտոմատիկայի և չափումների արտադրամասում թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Ներքոթվարկյալ պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Համակարգչային ցանցերի և ծրագրային ապահովման լաբորատորիայի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, տեսական պատրաստվածություն, Windows և Linux օպերացիոն համակարգերի մի քանի տարբերակների իմացություն, տեխնիկական փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ,  համակարգչի կառուցվածքի, օժանդակ սարքավորումների և տվյալների պահուստային պահպանման համակարգերի իմացություն, տեխնիկական անգլերենի տիրապետում․

Հիմնական պարտականություններն են՝

 • համակարգիչների, օժանդակ սարքերի կարգաբերում և ղեկավարում,
 • գլոբալ և ներքին ցանցերի աջակցում,
 • ծրագրային ապահովման և օպերացիոն համակարգերի տեղադրում, կարգաբերում, թարմացում,
 • տվյալների վերականգնում և պահուստավորում,
 • տեղեկատվական  անվտանգության ապահովում,
 • տեխնիկական փաստաթղթերի վարում,
 • օգտատերերի խորհրդատվություն․

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

***

3. Արտադրատեխնիկական բաժնում թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Ներքոթվարկյալ պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Շահագործման և նախագծային փաստաթղթերի կառավարման խմբի առաջատար ճարտարագետ- խմբի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ՀԱԷԿ-ում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․

• Ճարտարագիտատեխնիկական աջակցության և արդիականացման խմբի առաջատար ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն կրթություն, ՀԱԷԿ-ում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, Word, Excel ծրագրերի տիրապետում, հայերեն և ռուսերեն լեզուների պարտադիր իմացություն․

• Ճարտարագիտատեխնիկական աջակցության և արդիականացման խմբի առաջին կարգի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն կրթություն, ՀԱԷԿ-ում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ, Word, Excel ծրագրերի տիրապետում, հայերեն և ռուսերեն լեզուների պարտադիր իմացություն․

• Ճարտարագիտատեխնիկական աջակցության և արդիականացման խմբի երկրորդ կարգի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն կրթություն, ՀԱԷԿ-ում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ, Word, Excel ծրագրերի տիրապետում, հայերեն և ռուսերեն լեզուների պարտադիր իմացություն․

• Շահագործման օժանդակության խմբի՝ ռեակտորային արտադրամասի գծով առաջատար ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ՀԱԷԿ-ում Ռեակտորի կառավարման առաջատար ճարտարագետի կամ Ռեակտորային արտադրամասում հերթափոխի պետի պաշտոններում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․

• Շահագործման աջակցության խմբի՝ վթարային իրավիճակների գծով առաջատար ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն կրթություն,                ՀԱԷԿ-ում Ռեակտորի կառավարման առաջատար ճարտարագետի կամ Ռեակտորային արտադրամասում հերթափոխի պետի պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․

• Շահագործման փորձի և պատահարների հետաքննության խմբի՝ ցուցանիշների հետ աշխատանքի գծով առաջին կարգի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ՀԱԷԿ-ում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․

• Շահագործման փորձի և պատահարների հետաքննության խմբի՝ ցուցանիշների հետ աշխատանքի գծով երկրորդ կարգի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat ծրագրերով աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․

• Հաշվառման, ռեժիմի և շահագործման վերլուծության խմբի երկրորդ կարգի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ՀԱԷԿ-ում երրորդ կարգի ճարտարագետի պաշտոնում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․

• Տեխնիկական փաստաթղթերի և տեխնիկական արխիվի մշակման առաջին կարգի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

***

4Վերանորոգման նախապատրաստման և կատարման բաժին

Սարքավորումների վերանորոգման ինժեներ-տեխնոլոգի թվով 1  թափուր պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարություն կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեներին՝ anpp@anpp.am

• Սարքավորումների վերանորոգման ինժեներ-տեխնոլոգի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, հայերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն, փաստաթղթերի կազման աշխատանքային հմտությունների կարողություն, Microsoft Office-ի իմացություն:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի հոկտեմբերի 27-ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

***

5․ Աշխատանքի անվտանգության և պաշտպանության բաժնում՝ աշխատատեղերի վերլուծման գծով առաջատար  ճարտարագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Առաջատար ճարտարագետի թափուր պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր բաժին կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեներին՝ anpp@anpp.am

• Առաջատար ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ՀԱԷԿ-ում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն, ժամանակակից տեխնիկական միջոցների և համակարգչի տիրապետում։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

***

6. Քիմիական արտադրամասում քիմիական ջրամաքրման կայանքի՝ առաջին կարգի ճարտարագետի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն․

Առաջին կարգի ճարտարագետի թափուր պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի ընդհանուր բաժին կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեներին՝ anpp@anpp.am

• Առաջին կարգի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, տվյալ ոլորտի մասնագիտական հավաստագրերը կդիտվեն որպես առավելություն, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն, հայերեն, ռուսերեն լեզուների, ժամանակակից տեխնիկական միջոցների և համակարգչի տիրապետում։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 23-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

***

Դիմումներ ներկայացրած անձիք ներկայանան ՝՝ՀԱԷԿ՝՝ ՓԲԸ կադրերի բաժին անձը հաստատող փաստաթղթով:

Նշված աշխատատեղերի համալրման համար  հայտարարված մրցույթին մասնակցելու ցանկություն հայտնող անձիք իրենց մասնագիտական տվյալները ներկայացնող փաստաթղթերը՝ հայտարարագրում նշված ժամկետում կարող են ուղարկել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  պաշտոնական հասցեին anpp@anpp.am նշելով «Կադրերի բաժին՝ Թափուր աշխատատեղերի համալրման համար»: Հարցերի դեպքում զանգահարել կապի օպերատորի (+374 10) 73 98 30 հեռախոսահամարին, նշելով Կադրերի բաժին միացնելու ներքին 32-55 հեռախոսահամարը:

***

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԸ  ԱՆՎՏԱՆԳ  ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼՈՒ և ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ   ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ   ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ  ՀԵՏևՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԵՏ՝

 • ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
 • ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ  ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ  ՖԻԶԻԿԱ
 • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
 • ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ՄԵԽԱՆԻԿՆԵՐ

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ և ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԱՑՈՂՆԵՐԸ  ԿԱՐՈՂ  ԵՆ  ԴԻՄԵԼ  ՀԱԷԿ-ի ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ   և/կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  ՀԵՏևՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ՝

              010 – 73 – 98 – 30  / ՀԱԷԿ-ի կապի ծառայություն /  և ԽՆԴՐԵԼ ՄԻԱՑՆԵԼ  ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ  (33 - 57)   կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  (30 - 49):

***

Պահանջվում է ԿՎԱ-ի Մեխանիկական նորոգման տեղամասում՝ ֆրեզերող/հղկող մասնագիտությամբ աշխատող:

***

՛՛ՀԱԷԿ՛՛ ՓԲԸ կադրային բանկի համալրման համար պահանջվող մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկ