Գնումներ

31.10.2022

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների մատակարարում՝ ներառյալ հնի ապատեղակայում, նորի տեղակայում և կարգաբերում

https://eauction.armeps.am/hy/public/tender_details/tid/20670/procurer/1aHVv9W41bQ=/

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 17.11.2022թ., ժամը 14:00-ն: