Գնումներ

08.06.2022

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-103/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի Տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմների ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացում (МЭО)

https://eauction.armeps.am/hy/public/tender_details/tid/18453/procurer/1aHVv9W41bQ=/

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 30.06.2022թ., ժամը 14:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-105/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների ձեռքբերում

https://eauction.armeps.am/hy/public/tender_details/tid/18490/procurer/1aHVv9W41bQ=/

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 22.06.2022թ., ժամը 10:00-ն: